Håndbøker

NERA Museum har en stor samling av handbøker for mesteparten av de radiolinjefamilier som vi har produsert.
Noen få utstyrstyper mangler vi handbøker for, og ser ikke muligheten for å få tak i orginaler av disse.

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kulturvernprisen 2015 til NERA Museum

11. september var en stor dag for NERA Museum. Vi ble et par dager tidligere informert av Kulturseksjonen i Bergen Kommune om at vi var blant de nominerte til å motta Bergen Kommunes Kulturvernpris for 2015. Utdelingen av alle kulturprisene var lagt til Cornerteateret på Møhlenpris, og vår pris var en av de siste på programmet, og spenningen var stor—-.
Da Byråd Helge Stormoen endelig annonserte : «The decision is : NERA Museum, kunne vi endelig slippe jubelen løs. Med prisen følger det en del penger, og vi kan nå endelig bestille Internet til museet. Det er litt ironisk at museet til en stor kommunikasjonsbedrift ikke har hatt nett-tilgaKulturvernprisen diplomng de siste årene, men nå ordner det seg.
Når alle medarbeiderne er tilbake,  feirer vi tildelingen på Museet med en ekstra kopp kaffe og en Napoleonskake.
Gratulerer til alle gode medarbeidere.

Vi kan anbefale å lese dagens utgave av FANAPOSTEN, den har et stort stykke om dette.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Omkoblingsutstyr og tjenestetelefon fra 1950-årene.

De første radiolinjene som ble produsert av FFI/R var laget som enkle linjer. (1+0)
Disse ble helt satt ut av drift ved den minste feil.  Den første testlinjen, med utstyret 750A mellom Bergen og Haugesund, led av hyppige komponentfeil. Dette medførte at servicepersonell måtte rykke ut veldig ofte for å bytte komponenter. NERA hadde tatt på seg å vedlikeholde denne linjen, og NERA Museum har fått tak i den originale dagboken som vedlikeholdspersonellet skrev.
Det ble derfor fort klart at hvis man skulle ha offentlig telefontrafikk på slike radiolinjer, så måtte disse dubleres, og et høvelig omkoblingsutstyr utvikles. Et annet problem som også dukket opp, var at det var ingen mulighet for teknikerne å kommunisere fra stasjonene, og behovet for en tjenestetelefon ble ansett som meget viktig, ikke minst fra et sikkerhetssyn.
Vi har i vårt negativarkiv funnet bilder som viser at det ble utviklet flere forskjellige omkoblingsutstyr med feilmeldere og tjenestetelefoner både for link 750/751 og for NL21/NL30.
Basert på erfaringer fra disse, ble et mer skreddersydd system, NLK21, utviklet for NL21 linken.

Museet er takknemlig for opplysninger noen måtte ha om dette utstyret.

Bildene viser feilmelder og omkobler  Z751 fra begynnelsen av 1950-tallet,  NLK21 mellom to NL20skap  og  feilmelder og tjenestetelefon for NL30?

Bildene av dette utstyret kan du se her.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i NERA Museum

ÅRSMØTE 2014.

Årsmøtet ble avholdt i kantinen K23 sammen med NERA Senior Klubb den 12 november 2014. Ingen av styret var på valg i år, og både årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt. I tillegg til arbeidet med å registrere alle museets eiendeler, har styret arbeidet med en løsning  for å finne noen som kan overta driften av museet på litt sikt. Vi har en avtale med huseieren om å leie lokalene gratis ut 2015 dersom han ikke får leiet de ut, men vi arbeider mot kommunale og fylkeskommunale museumsetater for å prøve å finne en løsning. Neste møte med disse instansene er allerede 6 januar.

Styret benytter anledningen til å ønske alle en God Jul og et Godt Nyttår.

OLoe

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nye lokaler

Ceragon skal flytte ut av lokalene i Kokstadvegen 23 i slutten av april 2014. Vi har derfor siden november i fjor hatt en prosess gående med Bergen Kommune, kulturseksjonen, for om mulig å få hjelp til å finne et hensiktsmessig lokale for oss, samt midler til driften. Denne prosessen viser seg å ta lang tid, og vi er nå så heldige av huseieren på K23, Aberdeen-Assets, har tilbudt oss å få bruke lokalene gratis resten av året.
Museets utstilling blir som den har vært, mens vi må flytte lageret i kjelleren til to andre rom. Vi kommer tilbake med mer nytt når flytteprosessen er i gang.
Prosessen med å finne en permanent løsning for museet fortsetter, men vi har nå lengre tid på oss.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Musèets sommerferie er over.

Etter en forhåpentligvis fin sommer, er vi på gang igjen i musèet fra tirsdag 14 august. Første jobben blir å få lagt ut på nettet flere ting vi har jobbet med, noe historie og ikke minst scannete kopier av «LINKEN» for flere år.

Vi tar fremdeles imot besøk, men gi oss en melding på forhånd så vi får ordnet med adgangskort.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Bevilgninger for 2011

Museet har fått den gledelige melding at Ceragon vil dekke Museets kostnader for 2012, og vi er blitt tildelt de midler vi søkte om for å holde normale åpningstider for Museet, samt bistå med hjelp i spesielle tilfelle.

Vi har derfor gått til innkjøp av en kvalitetsskanner for negativer, og vil begynne en (langsiktig) jobb med å digitalisere deler av det arkivmateriale som vi har tatt vare på.
Følg med under mappen «Bilder», så dukker det opp interessante ting der.

Vi ønsker også å få tilgang til gamle bilder fra NERA-aktiviteter som dere måtte ha hjemme. Hvis dere har adgang til en høyoppløselig skanner, så mottar vi gjerne en fil med beskrivelse, ellers låner vi gjerne bilder og skanner dem. På forhand takk.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar